ChemCAD

ChemCAD

Simulates chemical processes from lab scale to full scale
Người dùng đánh giá
3.4  (30 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.5
Phiên bản mới nhất:
6.13.2845 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Chemstations Inc.
Provides dynamic analysis of flowsheets using a feature named CC-DYNAMICS, for users who want to design or rate dynamic processes. With CC-SAFETY NET you can combine two-phase relief device calculation to obtain accurate answers. Also, operations like batch distillation simulations can be made.
CHEMCAD là scalability cho phép người dùng để mua thêm-ons và tính năng như cần thiết cho mục đặc biệt ngành công nghiệp và processes. Này kết quả tối thượng tỷ lệ sinh và affordability.
Hóa quá trình mô phỏng phần mềm đó bao gồm các thư viện của hóa chất thành phần đó, thermodynamic phương pháp, và đơn vị thao tác để cho kiên cường.-bang mô phỏng liên tục hóa học processes từ phòng thí nghiệm phóng đầy đủ cân.
Thông tin được cập nhật vào: